. .

Bersama Kuat

Bersama Kuat is een samenwerkingsverband tussen 4 woonzorgcentra die zich gespecialiseerd hebben in cultuurspecifieke zorg. Met deze samenwerking streven zij ernaar nog beter vorm te geven aan zorg die is toegesneden op de achtergrond en cultuur van de bewoners en anderen waar zij zorg en diensten aan leveren.

Dit doen zij onder andere door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over deze cultuurspecifieke zorg en activiteiten. Met name voor de medewerkers en de vrijwilligers van de aangesloten zorgcentra. Maar ook voor mensen die in reguliere zorgcentra zorg en diensten leveren aan mensen met een andere culturele achtergrond.

Vlogs

 

 
Raffi Nusantra Rumah Kita Zorggroep Elde
Raffy
(Breda)
www.raffyzorg.nl
Nusantara
(Bussum, Almere en Apeldoorn)
www.nusantara.nl
Rumah Kita
(onderdeel van Zinzia Zorggroep te Wageningen)
www.zinzia.nl
Wereldhuis
(onderdeel van Zorggroep Elde. Boxtel)
www.zge.nl